Menu

Xem thông tin tài khoản


Quý khách truy cập vào phần cài đặt để xem thông tin chi tiết tài khoản trên AlphaTrading bao gồm:

  • Thông tin số tài khoản VSD
  • Thông tin số CIF tại Pinetree Securities
  • Các thông tin cá nhân khác: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, email, địa chỉ thường trú.
  1. Truy cập các Tiện ích tài chính

account

  1. Chọn Cài đặt

account

  1. Chọn Hồ sơ.

account

  1. Xem thông tin tài khoản

account


Cập nhật thông tin tài khoản


  1. Truy cập Cài đặt

account

  1. Vào mục Thông tin tài khoản

account

  1. Tại màn hình Thông tin tài khoản, với loại thông tin muốn chỉnh sửa, ấn ** Cập nhật **

account

Hiển thị màn hình cập nhật thông tin, người dùng cần nhập thông tin mới và ấn Lưu. Trong trường hợp thay đổi thông tin CCCD/ CMTND, cần nhập thông tin và chụp ảnh CCCD/CMTND mới.

account

account

account