Menu

Danh sách theo dõi


Danh sách theo dõi trên AlphaTrading cho phép thực hiện các thao tác nhanh với những mã cổ phiếu Quý khách quan tâm. Mặc định với tài khoản chứng khoán mới đăng ký tại Pinetree Securities.

Tạo mới , thêm mã Chứng khoán vào danh sách theo dõi


 1. Từ màn hình DS theo dõi nhấn vào “Xem tất cả” hoặc ấn “Tạo watchlist”

Watchlist

 1. Chọn loại watchlist cần tạo, nhập thông tin tên của watchlist cần tạo, ấn “Tạo”

Watchlist

 1. Tại màn hình Danh sách theo dõi, với Watchlist tương ứng vừa tạo, ấn “Thêm cổ phiếu”

Watchlist

 1. Trên màn hình Tìm kiếm, Quý khách có thể gõ mã chứng khoán, tên công ty để tìm được mã chứng khoán mong muốn.

Watchlist

Chỉnh sửa / bỏ theo dõi mã chứng khoán từ danh sách


 1. Từ màn hình DS theo dõi nhấn vào “Xem tất cả”

Watchlist

 1. Tại màn hình Danh sách theo dõi, chọn biểu tượng cài đặt, chọn Sửa Watchlist

Watchlist

 1. Trên màn hình sửa DS theo dõi, Quý khách thực hiện xoá mã khỏi danh sách bằng cách nhấn vào biểu tượng xoá. Quý khách cũng có thể thực hiện đổi tên tại trường Tên danh sách theo dõi theo ý mình thay vì sử dụng tên mặc định.

Watchlist

Xoá danh sách theo dõi


Quý khách có thể xóa danh sách trên AlphaTrading theo các bước sau:

Lưu ý: Khi xoá 1 danh sách theo dõi, hệ thống sẽ xoá toàn bộ mã Chứng khoán đã được thêm vào danh sách và không thể khôi phục. Quý khách cân nhắc trước khi thực hiện.

 1. Từ màn hình Danh sách theo dõi nhấn vào biểu tượng mở rộng

Watchlist

 1. Tại màn hình Danh sách theo dõi, chọn Sửa

Watchlist

 1. Chọn Xoá danh sách theo dõi

Watchlist

 1. Chọn biểu tượng Xóa, nhấn Đồng ý để xoá danh sách theo dõi đã chọn

Watchlist

Watchlist