Menu

Giao dịch trái phiếu


Quý khách có thể đặt lệnh Mua – Bán trái phiếu với bước sau:

Mở rộng

Mở rộng

Bước 1: Đặt lệnh từ màn hình Demo hoặc từ màn hình Chi tiết trái phiếu, chọn nút “Đầu tư”.

Bước 2: Chọn “Số lượng Trái phiếu” muốn giao dịch

 • Mua tối thiểu/lệnh : KL giao dịch tối thiểu trên lệnh
 • Mua tối đa/ NĐT : KL tối đa một NĐT có thể giao dịch
 • Sức mua : sức mua của tài khoản đang giao dịch
 • KL mua tối đa: KL Trái phiếu tối đa một NĐT có thể mua
 • Giá mua: Giá mua tại ngày giao dịch.
 • Khối lượng: Quý khách nhập số lượng trái phiếu muốn giao dịch.
 • Tổng giá trị: Tổng giá trị của giao dịch.
 • Ưu đãi theo NAV : Số % lãi suất tương ứng được ưu đãi theo mức NAV của quý khách.
 • Lãi suất (phí trước thuế) : Lãi suất tính theo chưa trừ thuế
 • Thuế & Phí: Thuế và phí thực hiện giao dịch.
 • Tổng tiền thanh toán: Giá trị cuối cùng khách hàng thực hiện giao dịch.

Bước 3: Chọn nút “Mua” hoặc “Bán” tại màn hình Đặt lệnh

Bước 4: Xác nhận hợp đồng Quý khách đọc toàn bộ các văn bản trong bộ hợp đồng giao dịch trái phiếu bằng cách bấm vào biểu tượng tải xuống ở bên cạnh tiêu đề các văn bản. Quý khách thực hiện xác nhận và xác thực OTP để hoàn thành đặt lệnh.

Mở rộng

Mở rộng

Mở rộng